بیمه بدنه کشتی

1- معرفي:

بعد از بيمه حمل و نقل دريايي كالا كه قبلاً معرفي گرديد، بيمه بدنه كشتي يكي ديگر از انواع بيمه‌هاي دريايي مي‌باشد. در بيمه بدنه كشتي علاوه‌بر بدنه، تأسيسات و ماشين‌آلات كشتي مي‌توان مسئوليت‌هاي قانوني بيمه‌گذار در مواقع تصادم مورد بيمه با كشتي مقابل و كرايه حملي را كه در صورت عدم وقوع خطر بيمه‌شده عايد مي‌گرديد بيمه نمود.

2- انواع بيمه‌هاي بدنه كشتي:

بيمه بدنه كشتي به دو صورت بيمه براي زمان معين (Time Insurance) و بيمه براي سفر معين (Voyage Insurance) مي‌باشد. در بيمه كشتي براي زمان معين، كشتي براي مدت معين معمولاً يك سال بيمه مي‌شود. در بيمه براي سفر معين، كشتي در طول سفر مشخص‌شده در بيمه‌نامه بيمه مي‌گردد، براي هريك ازدو نوع بيمه مذكور شرايط مختلفي وجود دارد كه ذيلاً به مهمترين آنها اشاره مي‌گردد.

- شرايط بيمه زماني كشتي: (Institute Time Clauses – Hulls)

شرايط مذكور داراي پوشش كاملي براي كشتي مي‌باشد به همين دليل در عمل به آن شرايط تمام خطر اطلاق مي‌شود. مهمترين خطرات بيمه‌شده در شرايط مذكور عبارتند از: خطرات دريا، آتش‌سوزي، انفجار، دزدي، به دريا انداختن، دزدي دريايي، حوادث و خسارات تأسيسات هسته‌اي، برخورد هواپيما، برخورد با وسايل نقليه زميني و اسكله‌ها، زلزله، آتش‌فشان، صاعقه، حوادث زمان بارگيري، تخليه يا انتقال كالا و سوخت، تركيدن ديگ بخار، شكست شافت، عيوب مخفي، خطاي ناخدا، خدمه و راهنمايان كشتي، خطاي تعميركاران، خطاي اجاره‌كننده كشتي، باراتري و سه‌چهارم مسئوليت تصادم

- شرايط بيمه زماني كشتي (براي خطرات از بين رفتن كامل، زيان همگاني، سه‌چهارم مسئوليت تصادم، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارت.):

Institute Time clauses (Hulls) – Total Loss. General average 3/4 collision liability including salvage, salvage charges and sue and labour.

- شرايط بيمه زماني كشتي:

براي خطرات از بين رفتن كامل، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارت

Institute Time clauses (Hulls) – Total Loss only including salvage, salvage charges and sue and labour.

- شرايط بيمه سفر كشتي: (Institute voyage Clauses – Hulls)

خطرات تحت پوشش اين شرايط مشابه شرايط بيمه زماني كشتي است.

- شرايط بيمه سفر كشتي (براي خطرات از بين رفت كامل، زيان همگاني، سه‌چهام مسئوليت تصادم، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارت):

Institute voyage clauses (Hulls) – Total Loss, General average, 3/4 collision liability including salvage, salvage charges and sue and labour.

بيمه هواپيما

1- معرفي:

بيمه‌نامه‌هاي استاندارد هواپيما معمولاً شامل سه بخش: بيمه بدنه، بيمه مسئوليت در مقابل مسافر و بار مسافر و بيمه مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث مي‌باشد.

2- بيمه بدنه هواپيما

بيمه‌نامه بدنه هواپيما يك نوع بيمه تمام خطر است كه طي آن بيمه‌گر تعهد مي‌كند به جز استثنائات مندرج در بيمه‌نامه هرگونه خسارت وارد به هواپيما را حين پرواز، حركت و توقف روي زمين يا آب جبران نمايد. معمولاً در بيمه‌نامه‌هاي بدنه هواپيما خسارات زير از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج مي‌باشند.:

- جنگ، اعتصاب، شورش و بلوا
- پوسيدگي، نقايص مكانيكي و الكتريكي هواپيما
- كاربرد تسليحات اتمي

3- بيمه مسئوليت در مقابل مسافر و بار مسافر:

اين بيمه‌نامه به وسيله مالكين هواپيما يا شركت‌هاي حمل و نقل هوايي تهيه مي‌گردد زيرا آنها قانوناً مسئول حفظ جان و مال مسافرين خود ظرف پروازهايي كه انجام مي‌دهند مي‌باشند. در اين بيمه‌نامه، شركت بيمه موظف است غرامت ناشي از فوت و صدمات بدني مسافريني را كه داراي بليط هستند و خسارات وارده به بار ثبت‌شده و نيز وسايل شخصي همراه مسافرين را جبران نمايد. نحوه پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر به بيمه‌گذار يا براساس قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است و يا (در پروازهاي داخلي) برمبناي قوانين و مقررات محلي است. حداكثر مبلغ خسارت پرداختي براساس توافق دوجانبه بيمه‌گر و بيمه‌گذار است.
در اين بيمه خلبان‌ها و خدمه هواپيما تحت پوشش قرار ندارند و بيمه‌گذار مي‌تواند براي آنها بيمه حوادث تهيه نمايد.

4- بيمه مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث:

در اين بيمه مسئوليت قانوني بيمه‌گذار در مقابل خسارات بدني و مالي اشخاص ثالث در اثر وقوع خطرات بيمه‌شده تحت پوشش قرار مي‌گيرد. مثل خسارات وارده به تأسيسات روي زمين در اثر سقوط  مورد بيمه يا خسارات وارده به هواپيماي ديگر.

1    2    3    بعدی    
banklogo.jpg
کلیه حقوق این سایت متعلق به استارتاپ بیمه اول می باشد
     تلفن:   02122087584

قوانین و مقررات
Copyright (©) 2010 - www.mihanbimeh.com