مدارک لازم برای پرداخت هزینه بیمه تکمیل درمان
1390/08/09
مدارک لازم برای پرداخت هزینه بیمه تکمیل درمان

چنانچه هزینه های درمانی در بیمارستانهای غیرطرف قرارداد انجام می پذیرد، ارائه اصل صورتحساب به همراه کلیه ضمائم که شامل گواهی تمام پزشکان معالج اعم از جراح ، کمک جراح ، بیهوشی ، مشاوره ، تصویر شرح عمل ، برگ خلاصه پرونده ، ریز دارو ، آزمایش ، رادیولوژی ، تصویر جواب و اسکن، MRI، آندوسکوپی و نظایر آن ، جواب پاتولوژی و ... بر حسب نوع درمان انجام شده ضروری است. چنانچه اعمال جراحی سرپایی که در مطب انجام می شود مربوط به برداشتن تومور ، توده یا کیست از هر نوع باشد، جهت پرداخت هزینه ها ارائه کپی جواب پاتولوژی ضروری است.

خاطر نشان می سازد هزینه اعمال جراحی سرپایی در صورتی قابل پرداخت است که برابر ضوابط وزارت بهداشت و درمان انجام آنها در مطب و بصورت سرپایی مجاز دانسته شده باشد.
در مورد هزینه شکستگی ها و گچ گیری نیز عکس رادیولوژی باید ارائه گردد.
مهلت ارائه صورتحساب هزینه های درمانی انجام شده جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه ، حداکثر 2 ماه از زمان تاریخ انجام هزینه می باشد. در غیر اینصورت هزینه معوقه تلقی شده و پرداخت نمی گردد. 
banklogo.jpg
کلیه حقوق این سایت متعلق به استارتاپ بیمه اول می باشد
     تلفن:   02122087584

قوانین و مقررات
Copyright (©) 2010 - www.mihanbimeh.com