بيمه تجهيزات الكترونيك

اين بيمه نامه خسارات وارد به انواع تجهيزات الكترونيكي مورد استفاده در کارخانه ها وكارگاهها و صنايع ، از قبیل تجهیزات پزشكي ، آزمايشگاهي ، اداري ، سيستمهاي هشدار دهنده ، تجهيزات بيمارستاني ، دستگاههاي كنترلي ،‌تجهيزات مربوط به سينما و فيلمبرداري ، دستگاههاي تست مواد ، تجهيزات گيرنده و فرستنده و كامپيوتر و مانند آنها راتحت پوشش قرار میدهد .عوامل زيادي از جمله خطرات ناشي از تميز كردن دستگاه ، بازديد دستگاه در حين كار ،تصادم ،‌ نوسانات برق ، سرقت ، سقوط ، جابجائي ،‌آتش سوزي ، زلزله ، سيل و طوفان ، انواع تجهيزات را تهديد مي نمايد كه تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرد . اين بيمه نامه داراي پوشش سه بخش سخت افزار ، نرم افزار  و هزينه هاي جانبي مي باشد

بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين آلات

اين بيمه نامه مكمل بيمه شكست ماشين آلات مي باشد وچنانچه در اثر خطرات ناگهاني وارد به ماشين آلات ،  وقفه اي در توليد كارخانه بوجود آيد ، زيان ناشي از عدم توليد كه شامل هزينه هاي جاري ، حقوق و دستمزد كاركنان در طول دوره تعطيلي و سود از دست رفته مي باشد را بيمه مي نمايد . زيان ناشي از عدم توليد به مراتب بيشتر از خسارت فيزيكي وارد به ماشين آلات مي باشد .

1    2    3    4    بعدی    
banklogo.jpg
کلیه حقوق این سایت متعلق به استارتاپ بیمه اول می باشد
     تلفن:   02122087584

قوانین و مقررات
Copyright (©) 2010 - www.mihanbimeh.com